چرا حالا نمی باری؟!

از این حیرانی چشمم، چه میدانم چه می خواهی؟!

در  این  زندانی قلبم، چه می دانم  چه  می کاوی؟!

دگر  مستی نمی خواهد  که با من همنشین باشد!

برای   خاطر    مستم،    چرا    تاکی    نمی کاری؟!

در این قحطی که ذهنم را نمی باشد خوراکی خوش

برای    ضعف     ادراکم،   چرا    نانی     نمی آری؟!

تلافی    کردنت    باشد     برای    روز      عادت ها

برای      روز    دیدارم،    چرا    حالا      نمی باری؟!


/ 2 نظر / 26 بازدید
خانم

برای خاطر مستم چرا تاکی نمی‌کاری؟!... چقدر پرمعنا. حسابی. راستی ما اومدیم![لبخند]