به آينه ها فخر مفروش

این چشمان بزک کرده ات دیگر تنها بدرد ویترین عینک فروشی ها می خورد.

این چشمها در خاطرات ساده من کورند.

نگاهت را پس بگیر.چشمانم از نگاه های غریبه رم می کنند.

نماز میت چشمانت را خوانده ام .همین امشب در رویاهایم دفنشان می کنم.همین امشب.

  
نویسنده : راضیه ; ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٢
تگ ها :