برای ناشناس ها!!!!

چرا بعضی ها فکر ميکنند اهورا مزدای آدم با اهريمن آدم بايد دائما در خفا و دور از همه باهم حرف بزنه؟!!!!
چرا بعضی ها فکر می کنند اگه يک دغدغه شخصی جمعی بشه می تونه معنايی متفاوت با خود اون دغدغه داشته باشه.؟!!!!
چرا بعضی ها نمی خوان تمام اون چيزی که هست رو ببينند؟!!!
چرا بعضی ها در تاريکی می ايستند واز اينکه در روشنايی شنيده بشوند می ترسند؟!!!!
هزارتا چرای ديگه که الان وقتش نيست.
امروز امتحان خراب کردم.به قول يکی چرا فکر می کردم بيشتر بلدبودم!!!!؟


  
نویسنده : راضیه ; ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ آذر ۱۳۸٢
تگ ها :