کم کم به آنچه اتفاق افتاده نزديک ميشوم.اما اينکه چه اتفاقی واقعا افتاده خودش بزرگترين سوال است.آيا موفق ميشوم خودم را بيابم ويا تنها می خواهندخودم را به من نشان ميدهند.
تا عاشق مست جام شراب عشق است از دايره عذر و عتاب بيرون است وبر وی تکليف و مواخذت نه.

  
نویسنده : راضیه ; ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٢
تگ ها :